Объявления сайта

Система безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників

by Сергій Демченко - Голова ГО "БС" -

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я.

Нагадуємо, що з 01.01.2022 року згідно п.4 "Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БАКТЕРІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ" є юридичною особою, яка була зареєстрована в 2019 році, та відповідає всім вимогам, що висуваються до провайдерів заходів безперервного професійного розвитоку працівників сфери охорони здоров’я, та має: 

1. Положення про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини";

2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг;

3. Методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я;

4. Заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про відсутність конфлікту інтересів;

5. Інформацію про наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів.

Поряд з тим ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БАКТЕРІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ" має підтвердження відповідності вимогам до провайдерів Європейської ради з акредитації безперервної медичної освіти.

*

Всі заходи, організатором яких виступає організація, проводяться без мети отримання прибутку та є інструментом досягнення головної мети діяльності організації.

Згідно Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» медичні і фармацевтичні працівники мають право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій.